Numizmatika MACHO&CHLAPOVIC
Ocenenie-minci.sk
Ohodnotenie mincí zdarma
Odpoveď odborníka
zdarma do pár hodín
info@ocenenie-minci.sk

Vývoj uhorského denáru od roku 1458 do roku 1526.

V tomto článku sa budeme venovať vývoju denárov, konkrétne od začiatku vlády Mateja Korvína (1458) až po koniec stredoveku v Uhorsku, po rok 1526. Matej Korvín spočiatku razil mince veľmi nízkej kvality ako môžeme sledovať na obrázku č.1. Mince boli zo začiatku razby len postriebrené, toto postriebrenie sa postupne z mince strácalo...
...viac

ČISTENIE MINCÍ

Čistenie mincí Veľa zberateľov a hlavne laikov, ktorí sa zaujímajú o numizmatiku a mince si kladú otázku, či je vhodné svoje mince pred dôkladným uložením do zbierky vyčistiť a či nie.  Názor odborníkov v numizmatike je taký, že mince sa väčšinou nemajú čistiť a hlavne sa nesmú čistiť laikom alebo amatérom v tejto problematike. Samozrejme je...
...viac

Katalógy mincí – ako s nimi pracovať

Katalóg mincí – ako s ním pracovať   Veľmi dôležité pri určovaní mincí a ich hodnoty je správne narábanie s numizmatickými katalógmi. Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe je veľké množstvo numizmatických katalógov, s ktorými sa dajú určovať staré mince. Problémom býva skôr nájsť ten správny katalóg na určovanie mincí.  Sú vydávané...
...viac

Vzácne denáre Jána I. Zápoľského

Vzácne denáre Jána I. Zápoľského V tomto článku sa budeme venovať vzácnym denárom Jána Zápoľského, ktorý bol uhorským protikráľom Ferdinandovi I. Habsburskému. Po bitke pri Moháči v roku 1526 bol J. Zápoľský zvolený časťou uhorskej šľachty za uhorského kráľa. V tom isto roku druhá časť uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa Ferdinanda...
...viac

Minca Leopolda I.

Minca Leopolda I.   Tento článok sa bude zaoberať mincou Leopolda I.  Jedná sa o mincu, ktorá je zaujímavá kvôli niekolkým anomáliám, ktoré sa na minciach Leopolda I. vyskutujú v menšej miere.  Je pravdou, že v danom období sa razilo veľké množstvo mincí a preto sú aj rôzne varianty...
...viac

Zachovalosť mincí – ako ju určiť?

Zachovalosť mincí Pri určovaní ceny, teda hodnoty mincí je potrebné určiť v prvom rade zachovalosť mincí. Vo veľa prípadoch dochádza k nadsadzovaniu kvality mincí. Táto chyba je celkom prirodzená nakoľko každý, kto mincu predáva má záujem na tom aby mala vyššiu hodnotu. Preto je veľmi dôležité každú starú mincu pozorne prezrieť....
...viac