NumizmatickyObchod.sk
Ocenenie-minci.sk
Ohodnotenie mincí zdarma
Odpoveď odborníka
zdarma do pár hodín
info@ocenenie-minci.sk

Vzácne denáre Jána I. Zápoľského

Vzácne denáre Jána I. Zápoľského

V tomto článku sa budeme venovať vzácnym denárom Jána Zápoľského, ktorý bol uhorským protikráľom Ferdinandovi I. Habsburskému. Po bitke pri Moháči v roku 1526 bol J. Zápoľský zvolený časťou uhorskej šľachty za uhorského kráľa. V tom isto roku druhá časť uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa Ferdinanda I. Habsburského. Následne nasledovali boje medzi týmito dvoma uhorskými kráľmi. Spočiatku vyhrával Ferdinand, ale Zápoľský po dohode s Turkami začal vyhrávať. Po určitých zdĺhavých rokovaniach a dohodách prišlo ku kompromisu. Uhorské kráľovstvo bolo rozdelené. Jednej časti vládol Ferdinand a tej druhej Ján Zápoľský. Ale poďme sa venovať numizmatike.

Ján Zápoľský počas svojej vlády mal samozrejme k dispozicií niekoľko mincovní ako Budín, kde určitú dobu aj sídlil. Na začiatku jeho vlády poznáme aj denáre z kremnickej mincovne, ktoré nosia značku KT.  Zápoľského kremnické denáre, musia potešiť každého zberateľa, ktorý sa venuje stredoveku a rannému novoveku v Uhorsku. Tento uhorský protikráľ neprodukoval veľké množstvo mincí, tak ako Ferdinand. Za zmienku stoja určite Zápoľského denáre z budínskej mincovne. Dostali sa nám do rúk tri vzácne budínske denáre Jána Zápoľského z roku 1530. Sme veľmi radi, že môžeme napísať článok o takto zaujímavých denároch. Zaujímavosťou týchto denárov je to, že reprezentujú všetky známe varianty štítu a to hneď na vzorke vzácnych denárov z Budína. Na fotografiách nižšie si môžete prebrať rozdiely v týchto starých minciach.

Prvý denár:

Kolopisy týchto denárov sú rovnaké. Kolopis reverzu: PATRONA VNGARIE.  Na zadnej strane sa nachádza Panna Mária s Ježišom a po jej stranách sa nachádza mincová značka. Na tomto prvom denári je to AB, a pod A je krúžok. Podľa katalógu Arthura Pohla takáto mincová značka neexistuje. Vlastne žiaden katalóg na uhorské stredoveké mince takúto značku nepozná. Klasicky sa uvádza značka len AB, potom je určenie podľa Pohla: 265-2. Pri tomto prvom denáre je veľmi zaujímavý averz a konkrétne štít na ňom. Štít na tejto minci je po bokoch klasicky rovný, nemá hruškovitý tvar, ale zaujímavé je to, že na vrchu štítu je ako keby vystrihnuté písmeno V a v ňom sa nachádza krúžok. Takýto typ štítu je veľmi zriedkavý. Nevieme aký význam má ten krúžok, možno sa ním podpisoval mincmajster. Kolopis averz: IOHANNES.D.G.R.VNGARIE.1530. (Ján z milosti božej kráľ Uhorska).

Druhý denár:

Ako bolo spomenuté vyššie, tieto tri denáre majú totožné kolopisy, takže reverz znova: PATRONA VNGARIE. Samozrejme na reverze sa znova nachádza Panna Mária s Ježišom. Po jej stranách opäť mincová značka AB, bez krúžku pod A ako sme mali na predchádzajúcom denári. Zaujímavosťou tejto mince je averz. A je to opäť v štíte, tento raz sa jedná o štít hruškovitého tvaru, ktorý je typický pre denáre razené Habsburgovcami. Dovolíme si tvrdiť, že tento typ štítu je z tejto trojice denárov Jána Zápoľského najmenej sa vyskytujúcim. Kolopis averzu: IOANNES.D.G.R.VNGARI.1530. Katalógové určenie je Pohl: 265-2.

Tretí denár:

Čo sa týka tretieho denáru, tak ten je viacmenej jeden z tých bežnejších budínskych razieb, vzácny je výnimočným stavom, nakoľko Zápoľského denáre sa nevyznačujú vysokou kvalitou striebra. Kolopis reverzu: PATRONA. VNGARIE. Klasicky sa v mincovom poli nachádza Panna Mária s Ježišom.  Na averze je štít, ktorý sa vyznačuje pre všetky denáre po menovej reforme Mateja Korvína. Je to tzv. flat typ štítu, kedy sú jeho boky rovné. Kolopis averzu: IOANNES.D.G.R.VNGAR.1530. Katalógové určenie: Pohl: 265-2.

 zapolsky denar

zapolsky jan

Autor: Michal Petríček