NumizmatickyObchod.sk
Ocenenie-minci.sk
Ohodnotenie mincí zdarma
Odpoveď odborníka
zdarma do pár hodín
info@ocenenie-minci.sk

Vzácna keltská minca typu Folkušová

Vzácna keltská minca typu Folkušová.

Pred nedávnom sa v aukčnom dome Macho & Chlapovič dražila keltská drachma typu Folkušová. Podľa našich informácií ide o veľmi vzácnu keltskú mincu, nakoľko toto bol piaty známy exemplár tejto mince. Tri sú nám známe zo Slovenských múzeí, štvrtá je uchovaná v Maďarskom Národom múzeu a piaty exemplár sa dražil v aukcií 14.11.2016 v Prahe. Jej vyvolávacia cena bola 800 € a dosiahla sumu 1 100 €. Motívom je minca veľmi jednoduchá. Ide o jednostrannú keltskú drachmu, kde sa na prednej strane nachádza dvojkruh a v ňom hrboľ. Ikonograficky sa výrazne líši od akýchkoľvek keltských mincí. Je pravda, že keltské kmene často kopírovali, či už mince starovekého Grécko alebo Rímskej ríše. Je teda možné, že pôjde o nejakú kópiu rímskej alebo gréckej mince. Prvý krát tento typ identifikovala numizmatička Eva Kolníková vo svojej štúdií Stredoslovenské keltské mince s hrboľom na averze, ktorá bola publikovaná v Slovenskej Numizmatike XVII.

Ťažko povedať, akú symboliku má táto minca znázorňovať, no môžeme jednoznačne predpokladať, že bola razená na našom území (pravdepodobne na hradisku pri obci Folkušová) a patrí medzi vzácne keltské mince razené na území Slovenska.

Použitá literatúra:

KOLNÍKOVÁ, Eva – Stredoslovenské keltské mince s hrboľom na averze. In Slovenská Numizmatika XVII. Nitra, 2004, s. 11 – 52. ISBN 80-88709-76-8

folkušová

Autor: Michal Petríček