NumizmatickyObchod.sk
Ocenenie-minci.sk
Ohodnotenie mincí zdarma
Odpoveď odborníka
zdarma do pár hodín
info@ocenenie-minci.sk

Ako začať s budovaním numizmatickej zbierky?

Ako začať s budovaním numizmatickej zbierky?

 

Pri budovaní, respektíve zakladaní numizmatickej zbierky je veľmi dôležité si vybrať historické obdobie, ktoré začínajúceho numizmatika alebo zberateľa mincí najviac fascinuje. Zberateľ si môže vybrať stredoveké mince, antické alebo novoveké. Faktom ostáva, že novoveké mince sa zháňajú najľahšie (ide o aj novodobé mince ČSR, respektíve ČSSR). Zbieranie starých mincí je zaujímavý koníček, ktorý prináša množstvo nových historických vedomostí a tiež daný zberateľ investuje svoje peniaze do mincí, ktoré sa niekoľko krát znásobujú. Preto je dôležité ako človek začne mince zbierať. Je potrebné sa zamerať na veľmi pekné stavy mincí, ktoré majú pekne zachované detaily, pretože mince v slabých zachovalostiach nemajú tak vysokú hodnotu a nie sú rýchlo a dobre predajné. Tejto téme sa bližšie venujeme v článku o zachovalostiach mincí.

Dôležitým faktorom pri zakladaní numizmatickej zbierky je tiež jej uloženie. Na to sa využívajú numizmatické albumy alebo kufríky. Samozrejme, existuje väčšie množstvo systémov pre bezpečné uloženie zbierky. Dôležité je, aby medené mince neboli uschované pri plaste, aby neprichádzalo k ich oxidácií. Pre medené mince sú najvhodnejšie mincové kufríky s platami. Pre strieborné mince sú vhodné albumy alebo rôzne papierové alebo plastové etue. To isté platí aj o zlatých minciach.

IMG_0007

Uloženie medených mincí v kufríkových platách.

Ak by ste mali nejaké otázky ohľadom zakladania numizmatických zbierok neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho emailu: info@ocenenie-minci.sk